Forma współpracy – umowa o dzieło
Konfiguracje i zmiany
Dodawanie nowych funkcjonalności, modułów - ulepszeń/udogodnień, wprowadzanie zmian i optymalizacji, opracowywanie nowych stylów graficznych / odsłon dla aktualnie wykorzystywanych rozwiązań i stron WWW.

Re-Design i dostosowanie obecnej WWW

od: 1.250,00 PLN netto / projekt

Powiew świeżości!
Dawno nieaktualizowana aplikacja – CMS, zmieniające się potrzeby Adresatów/Odbiorców, aktualne standardy (układ responsywny/mobilny) – to tylko niektóre z potrzeb generujących wyzwanie zaprojektowania strony na nowo. Wygląd jest ważny, tak jak i przekaz, przemyślane teksty i grafiki, które budują całokształt WWW. Wystarczy dostarczyć zmienne, by został przedstawiony pomysł.

Migracja WWW – zmiana serwera i domeny

od: 500,00 PLN netto / projekt

Zmiana rejestratora/ operatora!
Kończące się usługi, z których nie do końca jesteśmy zadowoleni mogą być migrowane do innego rejestratora/operatora. Proces ten należy zaplanować, przygotować się na ewentualną awarię i zminimalizować, bądź pozbyć się czasu przełączenia i nieaktywności. Powierzenie takich czynności we właściwe ręce jest ważnym wyborem.

Konfiguracja WWW – serwer i domena

od: 375,00 PLN netto / projekt

Szybko, sprawnie i bezbłędnie!
Oczekując zmian dotyczących konfiguracji czy to aplikacji czy serwera webowego, należy wziąć pod uwagę szereg zmiennych. Niektóre z nich są łatwe do zidentyfikowania i czytelne, niektóre skomplikowane i wymagają znacznych nakładów czasu. Realizacja na podstawie zestawienia przekazanych potrzeb z możliwościami technologicznymi rynku i operatorów, dostawców.

Konfiguracja formularzy kontaktowych

od: 250,00 PLN netto / projekt

Z myślą o Adresatach i nie tylko!
Kontakt z Adresatami biznesu, marki czy produktu jest konkretnym dodatkiem. Standard, który pojawia się wszędzie – nie zawsze jednak działa zgodnie z przeznaczeniem czy też spełnia określony proces biznesowy. Formularz, zgodny i właściwy wg GDPR/RODO powinien zawierać odpowiednie zgody, zawierać automatyzacje oraz trafiać bezpośrednio do określonych osób czy działów.

Konfiguracja modułu Newsletter

od: 625,00 PLN netto / projekt

Subskrybenci i kampanie marketingowe!
Prowadząc aktywnie stronę internetową firmy czy blog, dodatkowo można dostarczać treści poprzez automatyczne powiadomienia email – dla Subskrybentów. Implementując tę automatyzację należy poprawnie przygotować zgody marketingowe, wybrać i zabezpieczyć sposób przetwarzania baz danych z kontaktami oraz dostarczyć dynamiczny sposób wyrażania zgód czy wyboru grup powiadomień.

Jednorazowe przeprowadzenie aktualizacji

od: 250,00 PLN netto / projekt

Remedium na brak czasu admina!
Nie każdy posiada administratora strony/aplikacji. Nie każdy chce na stałe delegować procesy administracyjne. Przekazanie tego zadania ad hoc oszczędza czas potrzebny na analizę – weryfikację zależności i zmiennych. Wykonywanie aktualizacji oprogramowania jest kluczowe dla zachowania bezpieczeństwa i unikania błędów przy zmieniających się technologiach i rozwiązaniach.

Weryfikacja + rozbudowa polityki prywatności

od: 375,00 PLN netto / projekt

Kilka zdań nie zawsze wystarczy!
Przeprowadzenie i ujednolicenie tekstu dotyczącego przetwarzania danych przez stronę internetową czy aplikację, tak by był czytelny i publiczny. Postanowienia – punkty, takiego regulaminu – polityki prywatności powinny być nie tylko przeanalizowane przez osobę techniczną, ale też na płaszczyźnie procesów biznesowych w firmie.

Zbudowanie zależności i praw dostępu

od: 375,00 PLN netto / projekt

Ustalanie możliwości i obowiązków!
Użytkownicy powinni mieć zdefiniowane prawa dostępu i określone funkcje w systemie. Redaktorzy, Autorzy, Subskrybenci. Dostępy do treści z podziałem na plany usługowe czy inne pomysły i rozwiązania wpływają na działanie aplikacji oraz bazy danych. Stronę internetową czy blog można rozwijać budując efektywnie względem podziału obowiązków na zespoły i grupy odbiorców.

Integracja z usługą zewnętrzną

od: 875,00 PLN netto / projekt

Wielokanałowe działania i funkcjonalności!
Integrując stronę internetową z zewnętrzną usługą – gotowym rozwiązaniem firmy trzeciej- dostawcy można zyskać wiele przydatnych narzędzi. Integracje są możliwe dzięki funkcjonalnościom jakimi dysponuje dany CMS, usługa czy aplikacja, tj. API, wtyczki, moduły, dodatki, skrypty. Działając wielokanałowo ciężko nie rozważać wszelkich możliwości integracji i automatyzacji procesów.

Imię i nazwisko *

Firma
Adres e-mail *

Telefon

Temat wiadomości *

W czym mogę pomóc? *