Forma współpracy – umowa o dzieło
Audyty i dokumentacje
Aplikacje, CMS oraz inne biznesowe aplikacje wymagają utrzymywania dokumentacji biznesowej czy technicznej. Potrzeba optymalizacji, wprowadzania zmian czy zgodności z GDPR/RODO wymaga rzetelnej analizy i raportu.

Audyt i raport podatności bezpieczeństwa

od: 875,00 PLN netto / projekt

Proaktywne bezpieczeństwo = testy penetracyjne!
Audyt rozpatrywany na 3 płaszczyznach, w zależności od potrzeb i wymagań. Black-Box (bez znajomości kodów źródłowych ani konfiguracji aplikacji), White-Box (po uzyskaniu wszelkich możliwych danych, dokumentacji na temat środowiska i testowanej aplikacji) oraz Gray-Box (mix, kiedy to część danych jest podana podczas testów, a wynik weryfikowany z oczekiwanym).

Audyt i raport możliwości optymalizacji

od: 625,00 PLN netto / projekt

Szybkość ma znaczenie!
Wskazanie słabych punktów oraz możliwych rozwiązań optymalizacyjnych pozwoli przygotować proces przyspieszenia wczytywania się elementów strony internetowej czy czas reakcji aplikacji. Raport uwzględnia zależności i informacje na temat błędów kompatybilności pomiędzy modułami czy dodatkami, błędy logiczne oraz wykazuje zbędne, obciążające treści i zasoby.

Audyt i raport zgodności z RODO/GDPR

od: 875,00 PLN netto / projekt

Warto być świadomym i gotowym!
Analiza zgodności z wymaganiami RODO/GDPR strony internetowej czy aplikacji, a dokładniej – raport dostarcza materiałów dla ułatwienia procesu kompletnej zgodności z Rozporządzeniem. Raport zawiera listę oraz szczegółowy opis rekomendowanych działań oraz propozycji, które zostaną zebrane w spójny dokument (przy założeniu, że Adresatem jest Administrator danych osobowych – ADO).

Stworzenie dokumentacji WWW

od: 625,00 PLN netto / projekt

Wreszcie wszystko w jednym miejscu!
Co przekazać w przypadku awarii? Zmiany operatora/administratora? To w jaki sposób są przetwarzane dane oraz co jest ich przedmiotem jest kluczowe. Zebranie wszystkich składowych, pochodnych zależności, dostępów, opisanie zachodzących procesów na WWW pozwala wyznaczyć zmiany i przygotować się na sprawne wprowadzenie poprawek oraz sytuacje awaryjne.

Imię i nazwisko *

Firma
Adres e-mail *

Telefon

Temat wiadomości *

W czym mogę pomóc? *