Wirtualizacja IT

Wirtualizacja IT

Wirtualizacja IT 1400 933 WEBNER®

Kilka kluczowych argumentów, dotyczących konsolidacji z infrastruktury informatycznej opartej o serwery fizyczne do środowiska wirtualnego, chmury prywatnej.


Konsolidacja istniejącej infrastruktury:

Każda fizyczna maszyna z zainstalowanym na niej bezpośrednio systemem operacyjnym, nie jest raczej w pełni optymalnie wykorzystana pod względem jej zasobów.
Wirtualizacja umożliwia uruchomienie wielu maszyn logicznych na jednym fizycznym serwerze lub na puli serwerów – dając możliwość optymalnego ich wykorzystania a także skalowania danego środowiska w przyszłości (poprzez dodawanie kolejnych elementów takich jak serwery wirtualizacyjne, macierze – w miarę rosnących potrzeb).
Dzięki konsolidacji do środowiska wirtualnego poprzez zmniejszenie liczby fizycznych serwerów spadają także koszty energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia zasilania tych serwerów a także do zasilania systemu chłodzenia serwerowni/datacenter.


Administracja wirtualnym środowiskiem:

Wirtualizacja znacząco ułatwia procedury administracyjne takie jak update wirtualnych systemów,  gdzie dzięki mechanizmom snapshot’ów i klonowania maszyn wirtualnych – można w bezpieczny sposób dokonać znaczących uaktualnień danego systemu/maszyny wirtualnej z minimalnym ryzykiem utraty danych w wypadku niepowodzenia – ponieważ możemy to zrobić na kopi danej maszyny lub dzięki snapshot’om powrócić natychmiast do stanu przed dokonanymi zmianami.
Wirtualizacja pozwala także na pełne testowanie procedur backapu – gdzie dana maszyna może zostać odtworzona w celu weryfikacji na „boku” (inny serwer wirtualizacji / wydzielone środowisko testowe) – co jest dosyć skomplikowane na systemach zainstalowanych bezpośrednio na konkretnym serwerze fizycznym.
Dzięki zastosowaniu wirtualizacji – znacznie łatwiejsze także jest generowanie nowych maszyn lub całych środowisk nie zależnie od potrzeb – czy to na testy nowych rozwiązań czy na konkretne zamówienie danego działu / komórki organizacyjnej.


Skalowalność:

Przy odpowiednio zaprojektowanej infrastrukturze – uzyskujemy pełna skalowalność środowiska które może być łatwo rozbudowywane o kolejne niezbędne elementy ( serwery fizyczne – hypervisory, logiczne, macierze urządzenia sieciowe lub nawet kolejne data center ) w prosty sposób z zachowaniem spójności stosowanych rozwiązań (co także ma znaczenie przy administracji).
Dzięki zastosowaniu wirtualizacji – z odpowiednio dobranymi komponentami oraz mechanizmami zarządzającymi – w ramach jednej fizycznej infrastruktury
możliwe jest stworzenie wieli logicznych infrastruktur  które z zależności od potrzeb mogą być całkowicie odseparowane lub mogą współdzielić konkretne zasoby (zarówno logiczne jak i fizyczne ).


Redundancja:

Zastosowanie wirtualizacji – zwiększa poziom zabezpieczenia infrastruktury poprzez zwielokrotnianie niezbędnych do jej działania elementów – co znacząco wpływa na brak ewentualnych przerw w dostępności do danych usług/serwisów/aplikacji – nawet w wypadku fizycznej awarii/dysfunkcji części naszego  środowiska informatycznego (oczywiście jest to zależne od tego czy wszystkie elementy są odpowiednio zwielokrotnione).
Redundancja może być skalowana i stosowana na wielu poziomach infrastruktury, od duplikowania pojedyńczych maszyn służących do wirtualizacji (hypervisorów), macierzy i elementów sieciowych po oddzielne fizyczne data center pomiędzy którymi mirrorujemy
wszystkie nasze dane niezbędne do prawidłowego działania systemów/usług/aplikacji.


Automatyzacja:

Przy zastosowaniu pewnych rozwiązań wirtualizacyjnych wraz z odpowiednią strukturą i narzędziami do jej  zarządzania  („cloud”)  – wiele procesów w infrastrukturze może zostać mniej lub bardziej (w pełni) zautomatyzowane ( np. generowanie nowych serwerów wirtualnych pod dany projekt/wdrożenie lub testy, backupy, replikacja danych pomiędzy węzłami lub data center itd.).
Dostępne są także narzędzia analityczne pokazujące wydajność/obciążenie naszego środowiska, co w znaczny sposób ułatwia zarządzanie a także planowanie rozbudowy w miarę rosnących potrzeb dostarczając nam konkretne wskaźniki dotyczące tego jakich nowych elementów infrastruktury potrzebujemy  –  mocy obliczeniowej, przestrzeni na przechowywanie danych czy dodatkowej redundancji.

Imię i nazwisko *

Firma
Adres e-mail *

Telefon

Temat wiadomości *

W czym mogę pomóc? *