Sieci informatyczne

Sieci informatyczne

Sieci informatyczne 1400 933 WEBNER®

Czym są sieci informatyczne?

Większość ludzi zapewne zna odpowiedź, a każdy z pewnością może zinterpretować to sformułowanie jako „dostęp do internetu”. Czy więc sieci nie są podstawą tego na czym opiera się współczesny wirtualny świat?

Sieci to nic innego jak sposób przekazu informacji. Dzięki infrastrukturom, które nas otaczają, po prostu przekazujemy i odbieramy dane. Raczej nieczęsto zastanawiamy się nad tym jak jest zbudowana infrastruktura operatora, dostawcy, firmy czy miejsca z „darmowym” dostępem do internetu. Wykonując np. czynności przelewów bankowych, może się pojawić pytania – czyja jest sieć, przez którą właśnie w tym momencie dysponuje swoją gotówką? Czy jest bezpieczna? Czy właściciel sieci nie naraża poufności moich danych osobowych?

Wyzwań związanych z sieciami informatycznymi jest wiele. Patrząc na sieci firmowe przez osobisty pryzmat, jak powyższy przykład, okazuje się, że „sieci informatyczne” to właściwie temat o nieskończonym spektrum właściwości.

Czy dane moich klientów są bezpieczne? Moja sieć informatyczna wytrzyma współczesne problemy z wirtualnymi atakami? Co grozi mi i mojej firmie, gdy poprzez niedopatrzenie w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej zostaną skompromitowane tajemnice przedsiębiorstwa?

Koszt informatyczny, usług, sprzętu – jest wyobrażeniem kosztu stałego. Inwestycji bezzwrotnej. Z drugiej strony, sformułowanie „kupić sobie spokój”, nie jest tu do końca na miejscu. Sieci, są obecnie porównywalne do „żywego organizmu”, zmian i modyfikacji zgodnie z zaleceniami „lekarzy”, należy dokonywać na bieżąco.

Od strony operatora, dostarczenie niezawodnych i przetestowanych usług jest jednym z kluczowych elementów planowania biznesowego czy strategii konkurencyjnej.


Możemy wyróżnić kilka obszarów sieciowych w których to budowane są kolejno typy rozwiązań:

  • Sieć lokalna – LAN (Local Area Network) – Fizycznie bądź logicznie wydzielony obszar, bądź dedykowane miejsce komunikacji przewodowej transmisji danych. Sieć lokalna budowana jest na zawężonym obszarze geograficznym. W przypadku sieci lokalnych, można spodziewać się wyzwań w przypadku filtrowania treści, bezpieczeństwa danych wrażliwych, przepływu informacji wewnętrznej.

| Ethernet | Wi-Fi | okablowanie strukturalne |


  • Sieć rozległa – WAN (Wide Area Network) – przykładem sieci WAN, jest wspomniany uprzednio „internet”, sieć globalna, dalekosiężna. Korporacje międzynarodowe wykorzystują rozwiązania sieciowe typu WAN do budowania sprywatyzowanego przekazu informacji na szeroką skalę (miasto, region, kraj, kontynent). W tym obszarze znajdują się w głównej mierze operatorzy telekomunikacyjni. Problemami sieci WAN jest niski wskaźnik transferu danych i przepustowość, która generuje opóźnienia.

| warstwa fizyczna | OSI | transmisja szeregowa | światłowód |


  • Sieci bezprzewodowe – Wi-Fi, to w skrócie rodzaj sieci lokalnej, umożliwiający transmisje danych bez użycia okablowania. Głównymi zaletami budowania bądź modyfikowania bezprzewodowych sieci LAN to mobilność Klienta (podłączonego do sieci urządzenia), łatwość instalacji, elastyczność, szybka możliwość rozbudowy i modyfikacji. Napotykane problemy to między innymi zakłócenia sygnału, mniejsza stabilność połączenia, problemy z prędkością przesyłu danych i obciążeniem ilościami sesji.

| komunikacja radiowa | WLAN | przepustowość | interoperacyjność |


W XXI w. coraz częstszym problemem jest zagrożenie poprawnego działania sieci. Obciążenia, które generuje populacja multimedialnego świata są wyzwaniem dla operatorów. Sieci szkieletowe nie są na tyle rozbudowane by przyjąć wszystkie dostępne możliwości dzisiejszych form komunikacji. Problemy wynikające z kompatybilności urządzeń były, są i będą. Cyberbezpieczeństwo, staje się topowym tematem rozmów planowania nowoczesnego IT. Dodatkowo pojawia się coraz większa rzesza producentów sprzętu informatycznego, zróżnicowanie usług, a możliwości definiowania programowego, dostarczają innych ścieżek i wrażliwych elementów, które należy poddać gruntownej ocenie.
Plany powinny obejmować tendencje przyrostową transferu danych, dostarczać możliwości rozwojowe i nie blokować elastyczności.

Decyzje wyboru urządzeń sieciowych, są strategiczne – poważne podejście biznesowe w tym temacie, może pozostawić realny ślad w PR danej organizacji, usprawnić bądź utrudnić komunikację wewnętrzną organizacji, dostarczyć możliwości bądź podatności.

Podchodząc do tematu planowania infrastruktury sieciowej, mogę zaprezentować referencyjne ścieżki rozwojowe w temacie sieci informatycznych. Obszar sieciowy jest potężnym filarem IT, a przeprowadzane projekty dotyczące weryfikacji i monitoringu, filtrowania treści i kontroli bezpieczeństwa danych wrażliwych stają się codziennością. Zapraszam do współpracy.

Imię i nazwisko *

Firma
Adres e-mail *

Telefon

Temat wiadomości *

W czym mogę pomóc? *